احتمال افزایش قیمت سیمان

مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر با اعلام لزوم افزایش قیمت سیمان برای تداوم توسعه و حفظ موقعیت موجود گفت: هرچند باید تا زمان نهایی شدن تصمیم مسئولان صبر کرد اما با توجه به سپری شدن سه ماه از سال و در پیش رو بودن زمستان، افزایش قیمت احتمالی سیمان حداکثر محدود به 6 ماه از سال خواهد بود. علی محمد بد در رابطه با این سئوال که تشکیل صف های خرید شرکت های سیمانی در روز های اخیر تا چه حد ناشی از احتمال افزایش نرخ سیمان است و آیا مسئولان مربوطه با رشد نرخ قیمت سیمان موافقند یا خیر، پاسخ داد: در حالی طی 5 ماه اخیر بهای تمام شده تولید سیمان در نتیجه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تا 25 درصد رشد کرده است، این مسئله منجر به کاهش سودآوری و عدم امکان توسعه و نوسازی صنعت سیمان شده است. وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت سهام شرکتهای سیمانی حاضر در بورس معادل یک سوم قیمت تمام شده است، ادامه داد: این در حالی است که صنعت سیمان کشور طی چند سال گذشته با سرمایه گذاری های انجام شده به هفتمین تولیده کننده و پنجمین صادر کننده در دنیا رسیده و به تنهایی 2 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است، بنابراین با توجه به این پشتوانه و در صورتی که حفظ این موقعیت مدنظر باشد، باید افزایش نرخ قیمت سیمان اعمال شود. بد با اشاره به برگزاری جلسه مشترک فعالان سیمان کشور با مسئولان سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: در این جلسه متولیان صنعت سیمان اعلام کردند آزاد سازی قیمت ها باید در همه جوانب و صنایع باشد تا زمینه تولید و اشتغال فراهم شود، چرا که از مهمترین عوامل موثر در توسعه این صنعت متعادل کردن قیمت ها و تناسب بین بهای تمام شده و فروش محصول است.با این همه امیدواریم مسئولان امر تصمیم معقولی را اتخاذ کنند تا جایگاه صنعت سیمان در کشور و دنیا حفظ شده و بسترهای لازم برای رشد و توسعه آن فراهم شود. وی خاطر نشان کرد: با این اوصاف درصد افزایش رشد و زمان اعمال افزایش قیمت محصول سیمان را تا زمان ابلاغ نمی توان اعلام کرد. صف های خرید سهام تعدادی از شرکت های سیمانی هم ناشی از قرار گرفتن در فصل ساخت و ساز ، افزایش حجم صادرات شرکت های حاضر در مزرها و احتمال افزایش قیمت سیمان است که باید تا زمان نهایی شدن تصمیم مسئولان صبر کرد. بد در خاتمه گفت: با توجه به سپری شدن سه ماه از سال و در پیش رو بودن فصل زمستان، افزایش قیمت احتمالی سیمان فقط حداکثر محدود به 6 ماه از سال خواهد بود. به همین دلیل اتفاق خاصی برای صنعت سیمان و شرکت های بورسی نخواهد افتاد.

تاریخ: 
1390/03/23
منبع: 
فارس