سیمان داراب جزو لیست بیشترین رشد قیمت

سیمان داراب جزو لیست بیشترین رشد قیمت، و صدرنشینی در معاملات بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

‌صدرنشینی در بازار امروز بازهم به سیمانی‌ها اختصاص یافت. سیمانی‌ها با توجه به افت قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، این روزها بازهم در مرکز توجه قرار دارند و رشد قیمت و صف‌های سنگین خرید بازار به این گروه اختصاص یافتند.

امروز سیمان ایلام، سیمان هرمزگان، مدیریت سرمایه گذاری امید، قند نقش جهان، شیمیایی فارس، سرمایه گذاری ملت، رینگ سازی مشهد، لامپ پارس شهاب، سیمان خاش، پمپ سازی ایران و سیمان داراب با بیشترین رشد قیمت، صدرنشینی را تصاحب کردند.

 

تاریخ: 
1391/03/17
منبع: 
دنیای اقتصاد