شرکت سیمان سپاهان

مديرعامل: آقای محمد اسعدی

¨ محل دفترمركزي: اصفهان، خيابان شريعتي، حدفاصل توحيد و حكيم نظامي، پلاك24، كدپستي: 8173817495

¨ تلفن: 03152454471 و 03152457383

¨ دفتر تهران: خيابان وحيد دستگردي شرقي، پلاك 211، كدپستي: 1919814611

¨ تلفن: 7- 22277465             

¨  فاكس: 22250336

¨پست الكترونيك:                              info@sepahancement.ir

                                                     www.sepahancement.ir

¨ محل كارخانه: اصفهان، اتوبان ذوب آهن

¨ ظرفيت: 6500-6000 تن كلينكر در روز

¨ نوع توليد: سيمان پرتلند تيپ يك ،سيمان پرتلند سرباره‌اي، سيمان پرتلند ضد سولفات سرباره‌اي

¨ بازار مصرف داخلي (تامين مصارف داخلي) و خارجي (به ميزان مجوز صادرات به كشورهاي خارجي)

¨ برجستگي و موقعيت ويژه كارخانه: داشتن معدن مارل در نزديكي كارخانه و همچنين نزديك بودن به ذوب آهن اصفهان جهت استفاده از سرباره و دسترسي آسان به تمام نقاط ايران

¨ تاريخچه سازمان: شركت سيمان سپاهان در تاريخ 1384/11/15 با مشاركت سازمان اتكاء و شركت ملي ذوب آهن ايران به ترتيب با سهام 80% و 20% جهت توليد سيمان پرتلند با استفاده از سرباره ذوب آهن اصفهان به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و در تاريخ 1350/1/29 تحت شماره 14617 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران پس از انتقال مركز قانوني شركت به شهر اصفهان تحت شماره 4761 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رسيده است. شركت در تاريخ 23/6/1370 به شركت سهامي عام تبديل شده است. مركز اصلي شركت، شهر اصفهان مي‌باشد و محل كارخانه در كيلومتر 24 اتوبان ذوب آهن انتهاي جاده اختصاصي واقع شده است.

¨ كل سرمايه‌گذاري (ريالي و ارزي): كل سرمايه شركت تا اين تاريخ 800 ميليارد ريال مي‌باشد.

¨ سهامداران  با ذكر درصد:

تركيب سهام‌داران شركت سيمان سپاهان در 31/3/86

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد

سرمايه‌گذاري آذر سهامي خاص

155/871/750

19/48

توسعه سرمايه و صنعت غدير

83/746/972

10/47

سرمايه‌گذاري غدير

85/820/884

10/73

بانك مسكن

67/246/014

8/41

سرمايه‌گذاري تدبير

55/161/274

6/90

سرمايه‌گذاري صدر تامين

50/332/204

6/29

سيمان فارس و خوزستان

50/111/519

6/26

سرمايه‌گذاري ملي ايران

37/601/174

4/70

صندوق‌هاي بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان شركت نفت

29/059/674

3/63

سرمايه‌گذاري صنعت و معدن

21/511/544

2/69

شهرك‌هاي صنعتي ايران

20/000/000

2/50

بيمه مركزي ايران

14/605/000

1/82

بيمه ايران

13/894/743

1/74

سرمايه‌گذاري صنعت بيمه

7/700/000

0/96

ساير سهامداران

107/337/248

13/42

جمع

800/000/000

100

¨ تعداد شاغلين به تفكيك كارشناس، تكنسين، كارگر ماهر، كارگر غير ماهر: تعداد شاغلين دايم شركت در تيرماه سال 1386 متشكل از 103 نفر كارشناس و 60 نفر تكنسين، 246 نفر كارگر ماهر و 349 نفر كارگر غيرماهر مي‌باشد.

¨ برنامه‌هاي مديريتي، پژوهشي، زيست محيطي و توسعه:

1- گواهينامه‌هاي مديريتي شركت: سيستم مديريت كيفيت مبني بر استاندارد ISO 9001-2000، سيستم مديريت زيست‌محيطي مبني بر استاندارد ISO 14001-2004، سيستم مديريت ايمني بهداشت حرفه‌اي مبني بر استاندارد OHSAS-1801 ويرايش 1999، سيستم مديريت يكپارچه (IMS)، گواهينامه اهتمام به سرآمدي در جايزه ملي بهره‌وري تعالي سازمان EFQM، گواهينامه كاليبراسيون و اندازه‌گيري آزمايشگاه‌ها ISO 17025

2- عمده‌ترين فعاليت‌هاي پژوهشي: تحقيق در مورد سيمان‌هاي سرباره‌اي، تحقيق در مورد سيمان‌هاي پوزولاني، تحقيق در مورد سيمان‌هاي آهكي يا PKZ، تحقيق در مورد سيمان‌هاي آميخته

3- عمده‌ترين عملكردهاي زيست‌محيطي: تبديل 4 دستگاه الكتروفيلترهاي آسياب مواد و كوره‌ها به هيبريد فيلتر و ايجاد فضاي سبز

4- طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت، انرژي و...: مميزي انرژي، نصب خازن جهت ارتقا Cos j، مصرف سرباره فولاد در دپوي مواد اوليه جهت كاهش كيلو كالري كوره، استفاده از فن‌هاي دور متغير، رعايت ساعات پيك برق

5- طرح‌هاي توسعه و برنامه‌هاي آينده شركت: ايجاد خط 3 توليد (3300 تن توليد كلينكر در روز) شامل كوره، آسياب مواد، آسياب سيمان، سنگ شكن مواد اوليه، سالن ذخيره‌سازي مواد، سيلوهاي هموژنه مواد، سيلوي باي پاس كلينكر، سيلوي برگشتي كوره و ايجاد دو سيلوي ذخيره سيمان در بارگيرخانه، ضمناً راه‌اندازي يك واحد آسياب سيمان 120 تني در ساعت، ساخت شركت F.L.S اقدام شده و طرح‌هاي آتي تبديل كوره‌هاي 3300 تني موجود از ساتوليتي به گريت كولر.

 

نوع تجهيزات و ظرفيت

سنگ شكن‌ها:

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

چكشي

400 ton/hr

1130

پرگوانيوست چك

2

چكشي

200 ton/hr

1143

پرگوانيوست چك

1

چكشي

100 ton/hr

1131/1

پرگوانيوست چك

1

چكشي

140 ton/hr

PHM

هومبلت آلمان

2

چكشي

75 ton/hr

KBL 260

CPAG

2

آسياب‌ها (مواد خام، خاك، سيمان):

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

گلوله‌اي مواد خام

140 ton/hr

جارويي همراه چكشي

هومبلت- پرگوانيوست

4

گلوله‌اي سيمان

140 ton/hr

مداربسته

هومبلت- پرگوانيوست

4

سالن اختلاط مواد:

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

سرپوشيده

4000 ton/hr

-

-

4

پيش گرمكن‌ها:

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

سيكلوني

240 ton/hr

Z3662

هومبلت

2

كوره:

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

دوار ساتوليتي

3300 ton/hr

خشك

هومبلت

2

بارگيرخانه:

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

فله و كيسه‌اي

750 ton/hr

-

پروگونيوست

2

ساير تجهيزات مهم:

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

سيلو بتني گچ

M3 3000

-

-

2

سيلو بتني سيمان

M3 1300

-

-

12

سيلو بتني موادخام

M3 5700

-

كلاديوس پيترز

6

سيلو فلزي سرباره

M3 27000

-

-

2

سيلو فلزي كلينكر

M3 23000

-

-

4

خشك‌كن سرباره

100 ton/hr

-

پروگونيوست

1