واحد هفتم سيمان تهران

مديرعامل: مهندس سيد محمد اتابك

¨ محل دفتر مركزي: تهران، خيابان شهيد تقوي، خيابان شهيد انوشيرواني، شماره 1

¨ تلفن: 66708291   فاكس: 66701738

¨محل كارخانه: تهران، جاده خاوران، شهرك مشيريه، انتهاي خيابان سازمان آب، واحد هفتم سيمان تهران

¨ تلفن: 33867682-33868155      فاكس: 33860057

¨ ظرفيت: 1880 تن در روز

¨ نوع توليد: سيمان تيپ 2، 5 و پوزولاني

¨ بازار مصرف: 24 استان

¨ برجستگي و موقعيت ويژه كارخانه: توليد تيپ 5، اتصال دود‌كش به صورت دائم به محيط‌ زيست تهران، تعديل نيروي انساني

¨ سهامداران:  بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، شركت مديريت سرمايه‌گذاري بورس بنياد، شركت سرمايه‌گذاري سينا و بانك مسكن

¨ تعداد شاغلين به تفكيك كارشناس، تكنسين، كارگر ماهر، كارگر غير ماهر: زير ديپلم 103 نفر، ديپلم 118 نفر، فوق ديپلم 14 نفر، ليسانس 26 نفر

¨ برنامه‌هاي اجرايي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحد هفتم:

تعويض تانبوهاي معيوب آسياب سيمان در راستاي افزايش ظرفيت و بهينه‌سازي مصرف انرژي الكتريكي، بررسي و امكان سنجي تعويض مموتورهاي D.C و A.C با موتورهاي VFD جهت بهبود مصرف انرژي  الكتريكي، تعويض پروانه فن دوپل سمت كوه در راستاي بهبود مصرف نرژي الكتريكي، جلوگيري از نفوذ هواي كاذب با اصلاح سل رينگ، در ب كوره و دريچه‌هاي كانال هوايي گرم پري‌هيتر در راساي بهينه‌سازي مصرف انرژي فسيلي، اصلاح تركيب شارژ داخل آسياب‌هاي مواد و سيمان در راستاي بهبود ظرفيت و كاهش مصرف انرژي الكتريكي، كنترل و بهبود سنگ خروجي آسياب سنگ و سنگ ورودي و خروجي بري كراشر در راستاي بهبود مصرف انرژي الكتريكي، بررسي و امكان سنجي اقتصادي استفاده از كمك سايش در آسياب‌هاي مواد و سيمان در راستاي بهبود مصرف انرژي الكتريكي، بهينه سازي برنامه PLC جهت تنظيم زمان مناسب راه‌اندازي و توقف تجهيزات در راستاي بهبود مصرف انرژي الكتريكي، بازگشت به طرح اوليه خنك كن‌هاي ماهواره‌اي كه تغيير آن در زمان مديريت قبلي انجام شده بود.

¨ برنامه مديريتي، پژوهشي، زيست‌محيطي و توسعه:

عمده‌ترين عملكردهاي زيست محيطي: تغيير بگ فيلترها مكانيكي به ايرجت، ايجاد و توسعه فضاي سبز، ساخت و نصب سيستم پايش روي شوت‌هاي باندها، جمع و تفكيك ضايعات خط توليد، طراحي و اجراي سيستم آبياري قطره‌اي فضاي سبز، زبا سازي و محوطه‌سازي كارخانه.

طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت ، انرژي و....: طبق پيوست شمارهB

 

 

نوع تجهيزات و ظرفيت

تجهيزات

نوع

ظرفيت

مدل

شركت سازنده

تعداد

سنگ شكن‌ها

چكشي

t/h650

MB 75/70

هيشمن

1

آسياب مواد

گلوله‌اي

ton/h 200

مدار بسته

هيشمن

1

آسياب سيمان

گلوله‌اي

ton/h 130

مدار بسته

PSP

1

سالن اختلاط مواد

2 پايل

استاكر

ريكلايمر

ton 2*20/000

t/h 850

t/h 350

MVT

شورون

1

بارگيرخانه

فله و پاكتي ، فله ton/h 200*3، پاكتي ton/h 100*2 ساخت هاور اند بوكر

سيلوي فلزي

 

ton 32000

 

 

 

سيلوي كلينكر مواد

 

ton 8400*2

 

Cladius peters

 

سيلوي سيمان

 

ton 8000*4

 

Cladius peters

 

الكتروفيلتر

 

 

 

lurgy

2

كولر 1

ساتليت

 

 

پراگونيوست

10

پيش گرمكن‌ها

شافتي، تعداد2 عدد شافت اصلي به ابعاد 5800mm× 24700mm با 4 عدد سيلكون ساخت P.S.P يك عدد

كوره

خشك دوار ton/day 2000 به ابعاد 5M×82m با شيب 3/5% ساخت P.S.P ، داراي 10 عدد خنك كن

1