پذيره نويسي سهام جديد سيمان غرب آسيا در فرابورس

مدير بازار فرابورس از آغاز پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده در افزايش سرمايه شركت مجتمع سيمان غرب آسيا خبر داد و گفت: اين پذيره نويسي در بازار پايه از هفتم شهريور ماه به مدت 30روز انجام مي شود.'امير هاموني' افزود: به دنبال درج نماد شركت مجتمع سيمان غرب آسيا در بازار پايه فرابورس، اين شركت181ميليون و 990 هزار و 125 سهام حق تقدم استفاده نشده در افزايش سرمايه خود را به قيمت هزار و 720 ريال در اين بازار پذيره نويسي مي كند. وي با اعلام اينكه افزايش سرمايه به منظور تامين مالي احداث كارخانه سيمان انجام مي گيرد، تصريح كرد: اين شركت داراي 353 ميليارد و 100 ميليون ريال سرمايه ثبت شده است كه قصد دارد با اين پذيره نويسي سرمايه خود را به مبلغ 600ميليارد و 400 ميليون ريال افزايش دهد. هاموني در خصوص قيمت سهم جديد نيز گفت: نرخ حق تقدم 720 ريال تعيين شده است كه با در نظر گرفتن ارزش اسمي هزار ريال هر سهم، كارگزاران بايد هزار و 720 ريال از خريداران دريافت كنند. وي در خصوص لزوم كد سهامداري براي خريداران تاكيد كرد: خريداراني كه كد سهامداري ندارند بايد با مراجعه به يكي از شركت هاي كارگزاري فرابورس به دريافت كد سهامداري اقدام كنند.

تاریخ: 
1390/06/05
منبع: 
ايرنا