۲۶۸ ریال پیش‌بینی سود هر سهم سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان فارس و خوزستان با انتشار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال مالی ۹۲ به صورت حسابرسی شده، اعلام کرد با سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۶۸ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص خواهد داد.

این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال ۹۱ را با سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در نخستین پیش‌بینی ۱۴۶ ریال و در آخرین پیش‌بینی مبلغ ۲۶۸ ریال اعلام کرده‌است.

“سفارس” همچنین پیش‌بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در ۲۵ اردیبهشت سال ۹۰ به صورت حسابرسی شده ۱۲۴ ریال، شهریور ۹۰ مبلغ ۲۴۷ ریال و در فروردین ۹۱ به صورت حسابرسی شده ۲۷۲ ریال اعلام کرده‌است.

تاریخ: 
1391/03/16
منبع: 
سنا